Gør idéer til aktiver
 

Standardkontrakter

Standardkontrakter

Her på siden finder du fem standardkontrakter.

4 kontrakter, som du kan tage udgangspunkt i ved handel med patenter og brugsmodeller:

  • En Hemmeligholdelsesaftale
  • En Købs-/salgsaftale (overdragelse til eje)
  • En Ikke-eksklusiv licensaftale (overdragelse til brug)
  • En Eksklusiv licensaftale (overdragelse til brug)

1 kontrakt, som du kan tage udgangspunkt i ved udviklings- og innovationssamarbejder:

  • En udviklings- og innovationssamarbejdsaftale

Du kan anvende standardkontrakterne på flere måder, f.eks.:

  • Som forhandlingsgrundlag
  • Som inspiration til udarbejdelse af egen kontrakt
  • Som tjekliste, hvis den anden part fremsætter første udkast til kontrakt

Standardkontrakterne er udviklet med det formål, at det skal være lettere for dig at indgå en aftale om handel med patenter og brugsmodeller og udviklings- og innovationssamarbejder. Ved at anvende standardkontrakterne kan du lettere danne dig et overblik over, hvad der bør stå i en aftale samt have et udkast at støtte dig til i det videre arbejde med at forhandle en aftale på plads.

Det er vigtigt at bemærke, at en aftale altid skal tilpasses den konkrete situation.

I nogle situationer og lande, f.eks. USA, er kontrakter om handel med IPR langt mere komplekse end de udviklede standardkontrakter. Du bør derfor kontakte en professionel rådgiver, inden du indgår en aftale, så kontrakten bliver tilpasset den konkrete situation.


Interaktive standardkontrakter
Standardkontrakterne er gjort interaktive, hvilket betyder, at du kan tilpasse dem til dine behov. Til hver af aftalerne er der tilknyttet en vejledning, som uddyber og forklarer de enkelte bestemmelser i aftalerne.

Du skal blot klikke i menuen til højre på den aftale, som du ønsker at anvende, og du vil herefter blive ført videre til den pågældende interaktive aftale.

Patent- og Varemærkestyrelsen anbefaler, at du læser information omkring valg af aftale samt vejledningen vedr. brug af standardkontrakterne igennem, inden du går i gang med at anvende aftalerne. Det skal endvidere bemærkes, at aftalerne ikke kan erstatte professionel rådgivning.


Standardkontrakterne er udviklet i samarbejde med et bredt sammensat panel bestående af Dansk Industri, Dansk Erhvev, Advokatsamfundet, Danske Advokater, ADIPA (tidl. Patentagentforeningen), Opfinderforeningen, Dansk Opfinderforening, KL og Danske Regioner og med bistand fra:

Kammeradvokaten