Vejledning til de interaktive standardkontrakter

Hvordan benytter jeg de interaktive standardkontrakter?
Klik ind på den aftale, du ønsker at benytte.

Når du kommer ind på den pågældende aftale, vil du kunne se aftalen i sin fulde længde.

I aftalen vil der være afsnit, der er markeret med hhv. gult, grønt og blåt.

  • I den GULE markering har du mulighed for at redigere i teksten og indsætte yderligere oplysninger.
  • Afsnit der er markeret med GRØNT betyder, at der kan vælges en alternativ bestemmelse. Ved at trykke på knappen "Næste" ud for bestemmelsen, ændrer bestemmelsen sig til et andet alternativ end udgangspunktet i kontrakten.
  • Når et afsnit er markeret med BLÅT, betyder det, at der er mulighed for at supplere aftalen med endnu en bestemmelse eller fravælge en bestemmelse.

Bestemmelserne i aftalerne er tilknyttet en knap, der hedder "Hjælp". Når du klikker på denne knap, vil du få en boks frem, hvori der står en lille vejledende tekst til bestemmelsen. Under "Hjælp" vil du ligeledes få de forskellige alternativer til bestemmelsen oplyst, såfremt der er mulighed for at vælge et alternativ til udgangspunktet.

Generering af aftalen som PDF
Når du har gennemgået aftalen, har du mulighed for at generere en PDF med de valg, ændringer mm. som du måtte have foretaget. Du genererer en PDF ved at klikke på knappen "Generer kontrakt som PDF" i højre side af skærmen.

Af sikkerhedsmæssige årsager virker linket til den generede PDF kun i 30 min. og kun på den computer, som den er genereret på.

>>Gå til standardkontrakterne