Gør idéer til aktiver
 

Hemmeligholdelsesaftale

Ved brug af en hemmeligholdelsesaftale kan du bedre sikre dig, at den anden part ikke bruger din fortrolige information til at efterligne din idé eller opfindelse.

Hvornår er en hemmeligholdelsesaftale en god idé?
Under forhandling om salg eller kommercialisering af en opfindelse, vil parterne ofte være nødsaget til at afgive oplysninger af fortrolig karakter. Du har eksempelvis i nogle tilfælde behov for at udlevere information (f.eks. tegninger, beregninger eller prototyper) omkring din rettighed til en kommende handelspartner forud for indgåelse af en aftale.

Til dette bør du anvende en hemmeligholdelsesaftale (også kaldet Non Disclosure Agreement, NDA). Dette er et juridisk dokument, der sikrer, at parterne ikke bruger den viden, de opnår ved eksempelvis et møde eller ved udlevering af fortroligt materiale.

Før en evt. patentansøgning indleveres
Dette er især vigtigt i de tilfælde, hvor du endnu ikke har indgivet en patentansøgning. Grunden til dette er, at der er krav om, at opfindelsen skal være ny, når ansøgningen indleveres. Det betyder, at opfindelsen skal være en global nyhed, der ikke må være gjort tilgængelig gennem f.eks. internettet, tidsskrifter, patentansøgninger, udstedte patenter, brochurer, udstillinger eller foredrag før det tidspunkt, hvor virksomheden har indleveret sin patentansøgning.

Hvis opfindelsen vises til andre før indlevering af patentansøgning, bør virksomheden derfor være opmærksom på, at der forinden underskrives en hemmeligholdelsesaftale, så en senere patentansøgning ikke hindres af, at "nyhedskravet" går tabt i forbindelse med tidligere fri dialog med tredjemand.

Hvad indebærer en hemmeligholdelsesaftale?
I en hemmeligholdelsesaftale skriver parterne eksempelvis under på at hemmeligholde dels eksistensen og indholdet af samarbejdet og dels de oplysninger, som parterne måtte få om hinanden i forbindelse med samarbejdet.

Generelt kan man sige, at en hemmeligholdelsesaftale som minimum bør indeholde:

  • Aftalens parter: Hvem indgår aftalen og hvem gælder aftalen for?
  • Formål: Hvad er formålet med at hemmeligholde informationen?
  • Parternes forpligtelser: Hvad forpligter parterne sig til i forhold til aftalen?
  • Undtagelser fra aftalen: Hvilke informationer er evt. undtaget af aftalen?
  • Aftalens varighed: Hvor længe er parterne forpligtede til at hemmeligholde den fortrolige viden?
  • Misligholdelse: Hvad sker der, hvis en af parterne ikke overholder sin pligt defineret i aftalen?
  • Tvister: Hvordan og hvor skal en evt. uoverensstemmelse løses?

 

>>Download og tilpas din egen hemmeligholdelsesaftale