Gør idéer til aktiver
 

Købs- og Salgsaftale

Hvad er en købs-/salgsaftale?
Ved en købs-/salgsaftale overdrager indehaveren af en IP-rettighed (sælger) den pågældende rettighed til en anden virksomhed eller person (køber).

Ved overdragelsen mister sælger enhver ret til at disponere over den pågældende rettighed, dvs. samtlige rettigheder overdrages til køber.

Det betyder, at køber blandt andet får retten til at beslutte, om rettigheden skal opgives, og om den senere skal videreoverdrages samt retten til at forbyde tredjemand at foretage handlinger, der strider mod eneretten.

>>Hvornår er det en god ide at indgå en købs- eller salgsaftale vedr. PATENT?

>>Hvornår er det en god ide at indgå en købs- eller salgsaftale vedr. VAREMÆRKE?

>>Hvornår er det en god ide at indgå en købs- eller salgsaftale vedr. DESIGN?