Licensaftaler

Hvad er en licensaftale?
En licensaftale er en aftale mellem to parter, hvor en indehaver af en rettighed (licensgiver) giver en anden virksomhed eller person (licenstager) tilladelse til at udnytte rettigheden mod betaling (licensafgift). Der er ved en licensaftale tale om en overdragelse til brug og ikke til eje. Ved en licensaftale får licenstager kun retten til at råde over rettigheden på den måde, som vilkårene i licensaftalen fastlægger.


EKSKLUSIV LICENS
er en aftale, hvor licensgiver forpligter sig til ikke at give andre en tilsvarende licens. Dvs. licenstager får som den eneste ret til at udnytte opfindelsen inden for et givet område.

IKKE-EKSKLUSIV LICENS
er en aftale, hvor licenstager får tilladelse til at benytte opfindelsen men ikke får en eneret. Licensgiver er stadig berettiget til at udnytte rettigheden og til at give licens til andre.Skal licensaftalen være eksklusiv eller ikke-eksklusiv?
En eksklusiv aftale kan være en fordel, hvis du ønsker at indgå i et tæt samarbejde med en partner, mens en ikke-eksklusiv aftale kan være en fordel, hvis du ønsker at få dit produkt/teknologi spredt til så mange konkurrerende licenstagere som muligt.

Hvor længe løber en licensaftale?
Der er ingen regler for, hvor længe en licensaftale løber. Parterne aftaler selv aftalens løbetid. Oftest er en aftale uopsigelig i en bestemt periode, hvorefter aftalen vil kunne opsiges med et varsel. Hvor langt varslet skal være, afhænger af parternes forretningsmæssige vurdering og fastlægges derfor i den specifikke aftale mellem parterne.

Hvilke geografiske områder dækker licensaftalen?
Et af de spørgsmål, der oftest opstår uenighed om er, hvilke geografiske områder aftalen dækker. Derfor er det vigtigt at have en bestemmelse i aftalen, der tager højde for dette. Her bør det sikres, at bestemmelsen om geografisk dækning overholder konkurrencereglerne. Det kan være en særlig god idé at søge juridisk rådgivning omkring dette punkt.


>>Hvornår er det en god ide at indgå en licensaftale vedr. PATENT?

>>Hvornår er det en god ide at indgå en licensaftale vedr. VAREMÆRKER?

>>Hvornår er det en god ide at indgå en licensaftale vedr. DESIGN?