Patent

Hvornår er en licensaftale en god idé?
Det er altid en forretningsmæssig vurdering om, og evt. hvornår, det er hensigtsmæssigt at indgå en licensaftale. Man kan derfor ikke entydigt sige, hvornår tidspunktet er bedst for indgåelse af en licensaftale. Der kan både være fordele ved at gøre det så tidligt og så sent som muligt i teknologiens/opfindelsens levetid.

En licensaftale kan f.eks. være en god idé, hvis du ikke selv kan føre opfindelsen helt ud på markedet pga. mangel på tid, faciliteter, ressourcer mm. Det kan også være, at der er andre, der kender et marked i et bestemt land bedre end dig selv, og dermed er bedre til at føre din opfindelse ud til kunderne.

Der er endvidere den mulighed, at din virksomhed ikke bruger alle sine patenter, og du dermed kan udlicensere disse og generere indtægter i stedet for at lade dem ligge ubrugte hen.

Hvis du eksempelvis har ledig produktionskapacitet, kan det være en god idé at indlicensere nye opfindelser, da det kan spare dig for tid og penge ifht. at opfinde noget, der allerede er udviklet. Du kan altså få hurtigere adgang til ny teknologi, produkter og processer og kan dermed få en produktion hurtigere i gang.

Det er ikke nødvendigt at vente på, at et patent bliver udstedt, før man kan indgå en licensaftale. Det skal blot skrives ind i aftalen, hvordan situationen skal håndteres, når patentet bliver udstedt eller afvist. Det tilrådes dog, at parterne indgår en hemmeligholdelsesaftale, inden man starter på forhandlingerne om en licensaftale.

Gå til standardkontrakterne og få inspiration til en licensaftale for patent.