Varemærke

Hvornår er en licensaftale en god idé?
Det er altid en forretningsmæssig vurdering om, og evt. hvornår, det er hensigtsmæssigt at indgå en licensaftale. Man kan derfor ikke entydigt sige, hvornår tidspunktet er bedst for indgåelse af en licensaftale.

Når man udvikler nye produkter, får man ofte registreret flere varemærker. Som regel får man dog kun brug for nogle enkelte varemærker, og resten ligger ubrugte hen. I sådan en situation kan man overveje at udlicensere disse varemærker, og dermed generere licensindtægter.

En licensaftale kan også være en god idé, hvis man vil ind på et nyt geografisk marked, men ikke har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at bygge forretningen op. Så kan en mulig partner være en virksomhed, som har gode produktionsforhold, et veludviklet distributionsnetværk eller en god adgang til detailledet.

Hvis du har et produkt, som du kan se en fordel i at brande under et bestemt varemærke, f.eks. tøj med en kendt figur på, kan det være en god idé at forsøge at lave en licensaftale med den pågældende varemærkeindehaver.


Ønsker du at ind- eller udlicensere et varemærke, bør du kontakte en professionel rådgiver, der kan hjælpe dig med udarbejdelsen af en kontrakt, der er tilpasset din konkrete situation.