Gør idéer til aktiver
 

Metoder til værdiansættelse

Når du skal finde værdien af din virksomheds rettigheder, findes der to overordnede værdiansættelsesmetoder at vælge imellem: De metoder, som giver en score, og de metoder, som giver en værdi i kroner og øre.

Vurdér rettighedens værdi på dens score
Metoderne, der giver rettigheden en score, kaldes for kvalitative værdiansættelsesmetoder.

Disse metoder bruges ofte i forbindelse med fx gennemgang af din portefølje og vidensledelse. Her bruges de kvalitative modeller ofte til at rangere en række rettigheder, hvis du eksempelvis ønsker at rydde op i din portefølje eller ønsker at se, hvilke rettigheder der er de mest værdifulde for din virksomhed.

De kvalitative metoder kan også være relevante i forbindelse med handel med rettigheder - eventuelt i kombination med de metoder, der giver en værdi i kroner og øre. I en handelssituation vil de kvalitative værdiansættelsesmetoder give dig argumenter for at hæve eller sænke handelsprisen på en rettighed.

>>Læs mere om de kvalitative værdiansættelsesmetoder

Find rettighedens værdi i kroner og øre
Disse metoder sætter en værdi i kroner og øre på rettigheden, og kaldes for kvantitative værdiansættelsesmetoder.

Der findes 3 overordnede kvantitative metoder til værdiansættelse af rettigheder: Omkostningsmetoden, indkomstmetoden og markedsmetoden.

>>Læs mere om de kvantitative værdiansættelsesmetoder

>>Download IP Evaluering