Gør idéer til aktiver
 

Kvalitativ værdiansættelse

De kvalitative metoder giver dig typisk en score på en skala, således at du herudfra kan få en indikation af værdien. Samtidig giver de kvalitative metoder dig ofte en dybere indsigt i rettighedens styrke, dækning og brugbarhed i din specifikke situation.

I nogle tilfælde er virksomhedens behov for at rangere en række rettigheder større end behovet for at finde en eksakt værdi for den enkelte rettighed. Det er ofte tilfældet i situationer af mere strategisk karakter, hvor virksomheden skal beslutte, om den ønsker at beholde, opgive, sælge, købe, ind- eller udlicensere rettigheder.

Der findes flere af denne slags traditionelle kvalitative værdiansættelsesmodeller. Disse værktøjer er typisk udviklet til interne værdiansættelsessituationer, hvor du ønsker at gennemgå din portefølje med henblik på at tage strategiske beslutninger om, hvordan du fremover vil bruge rettighederne.

Værktøj til evaluering af patenter, varemærker og design
IP Evaluering er et værktøj til kvalitativ værdiansættelse udviklet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Modsat de traditionelle kvalitative værktøjer er IP Evaluering udviklet specielt til dig, der ønsker at handle med rettigheder.

Forarbejde til en prisfastsættelse
IP Evaluering er tænkt som et forarbejde til mødet med din IP-rådgiver, hvor I sammen kan gennemgå resultaterne og finde den rette pris til netop din rettighed.

Du finder IP Evaluering her.