Gør idéer til aktiver
 

Kvantitativ værdiansættelse

Virksomheder knytter ofte forskellige værdier til samme rettighed - den kan have én værdi for dens nuværende ejer, en anden for en potentiel køber og en helt tredje værdi, hvis den skulle værdiansættes til fair value på markedet. Fair value defineres som den pris, en virksomhed vil betale for rettigheden på et rationelt og objektivt marked.

Værdien er et vigtigt element i en handel, og det er derfor afgørende, at kvaliteten af værdiansættelsen er høj. Det anbefales derfor, at det er fagpersoner, der værdiansætter for på den måde at sikre det bedste grundlag for en succesfuld handel og størst indtjening for din virksomhed. Nedenstående gennemgang af eksisterende kvantitative metoder skal derfor ses som en forberedelse til mødet med den profesionelle værdiansætter. Gennemgangen giver dig en bedre forståelse af en værdiansætters univers, sprogbrug og arbejdsredskaber, således at I sammen kan finde den rette værdi af din rettighed. 

Pris og værdi er ikke det samme
Rettighedens pris og værdi er ikke nødvendigvis ens.  Prisen er det beløb, du betaler for rettigheden - værdien er derimod et udtryk for dét, som virksomheden får ud af at eje rettigheden.

Tre tilgangsvinkler
Der findes tre anerkendte grupper af metoder til værdiansættelse af rettigheder, som sætter en værdi i kroner og øre på en rettighed. Disse omtales omkostnings-, indkomst-, eller markedsbaserede metoder.

Der findes også andre metoder, fx optionsmetoder, der ofte er en kombination af de tre metoder nævnt ovenfor.

Hvilken metode passer til min rettighed?
Der er ikke én af disse tre metoder, der er den "rigtige", men du skal vælge de metoder, hvor du kan fremskaffe de nødvendige informationer til at udregne værdien.  Når du anvender de enkelte metoder, skal du altid overveje både deres fordele og begrænsninger i forhold til dine rettigheder, virksomhed og generelle situation.

De markedsbaserede metoder er gode, så længe det er muligt at finde lignende handler og markedspriser at sammenligne din rettighed med. Da markedet for rettigheder er uigennemsigtigt og fragmenteret, er det dog sjældent muligt at bruge denne metode. I så fald anbefales det at benytte indkomstbaserede metoder, der i stedet fokuserer på rettighedens fremtidige økonomiske potentiale.

De omkostningsbaserede metoder kan sjældent bruges til værdiansættelse af rettigheder. Enten tager de ikke højde for rettighedens potentiale, eller også forudsætter de, at det er muligt at købe eller frembringe en anden rettighed, der kan erstatte dén, som du ønsker at værdiansætte. Netop IP-rettigheder kan være så særegne, at der ikke findes mulige erstatninger.

Brug mere end én metode
Det anbefales altid at udregne værdien af dine rettigheder med mere end én af metoderne. Det giver dig et sammenligningsgrundlag og en indikation af, om din pris er rigtig.

Skøn og erfaringer vil altid være subjektive
Da mange af faktorerne, der indgår i en værdiansættelse, er subjektive og baseret på individuelle skøn og erfaringer, vil den enkelte værdiansætter, uanset valg af metode, altid påvirke resultatet i en vis grad.

De 3 metoder
Beskrivelserne af de 3 metoder til værdiansættelse, som du finder i menuen til højre, giver en generel indsigt i metoderne, men det er op til dig og din rådgiver at komme med de rigtige skøn på subjektive faktorer samt at vælge de mest retvisende metoder.