Gør idéer til aktiver
 

Indkomstmetoder

De indkomstbaserede metoder er blandt de mest benyttede ved værdiansættelse af rettigheder. Indkomstmetoderne sætter lighedstegn mellem værdien af dine rettigheder og den indkomst, som rettigheden forventes at generere.

Tankegangen bag indkomstmetoden er, at en rationel køber ikke vil give mere for rettigheden, end den kan generere i indkomst.

Nogle rettigheder vil for din virksomhed udgøre en omkostningsbesparelse frem for en direkte indtægt. Omkostningsbesparelsen kan stamme fra en besparelse i direkte omkostninger eller en besparelse opnået ved et lavere investeringsniveau, hvis virksomheden eksempelvis vælger at købe eller indlicensere rettigheden i stedet for selv at udvikle nye produkter og teknologi. Den slags økonomiske fordele defineres som indkomst i indkomstmetoden.

I alle de indkomstbaserede metoder indgår to faktorer: Rettighedens forventede levetid og en diskonteringsrente. Du kan læse mere om disse her.

Indkomstmetoder
Der findes flere varianter af indkomstmetoden. I menuen til højre kan du finde information om tre af de mest kendte.


De indkomstbaserede metoder går også under de engelske navne:
- Income Approach
- Economic Benefits Method