Gør idéer til aktiver
 

Markedsmetoder

De markedsbaserede metoder forudsætter, at der findes et etableret marked med tilgængelige priser, som du kan prisfastsætte rettigheden ud fra.

Da der netop ikke er et transparent marked, der gør det muligt at sammenligne priser, bliver disse metoder sjældent anvendt på IP-rettigheder. Dog anbefales det at bruge metoderne, hvis det er muligt at indhente brugbare informationer fra markedet, da de tager højde for både omkostninger og fremtidig indtjening.

Når du sammenligner med tidligere handler, skal du være opmærksom på forskelle og ligheder mellem disse, da prisen i den ene handel kan være højere end prisen i den anden eksempelvis grundet en forskel i aftalestrukturen, hvor køber selv skal stå for vedligeholdelse i den ene og ikke i den anden handel. En sådan prisforskel afspejler altså ikke nødvendigvis en forskel i de to rettigheders værdi. For at finde værdien skal der først korrigeres for sådanne prisforskelle. Du kan finde inspiration til denne korrektion her.

Du kan finde eksempler på tidligere transaktioner i dine egne licens/handels-databaser, betalingsdatabaser eller din rådgivers databaser. I menuen til venstre kan du også finde yderligere inspiration under "links".

Umiddelbart kan markedsmetoderne virke nemme at bruge, men vær opmærksom på, at der ligger et stort arbejde i at tilpasse de indhentede priser, så de beskriver værdien for netop din rettighed, da det kan være svært at finde sammenlignelige rettigheder samt tilstrækkeligt med rettigheder til at danne dig et sandfærdigt indtryk af dine egne rettigheders værdi. Derudover kan det være svært at gennemskue, hvorvidt der er skjulte forudsætninger i en handel, hvis ikke man selv har været involveret i den.

De markedsbaserede metoder går også under de engelske navne:
- Market Approach
- Comparison Approach
- Sales Comparison Approach
- Transactional Method